Skip to page content

Datganiad o Ymyriad

Rhaid i ni ddatgan sut rydym yn bwriadu ymarfer ein swyddogaethau ymyrryd. Mae’r prosesau hyn yn cael eu datgan mewn ‘Datganiad o Ymyrraeth’.

Efallai y bydd CCAUC yn ymyrryd os bydd buddiannau myfyrwyr, enw da’r sector addysg uwch neu’r sector addysg ehangach angen eu gwarchod, neu i ddiogelu gwariant cyhoeddus. Bydd yn ofynnol i CCAUC ymyrryd pan fydd sefydliad wedi methu rhoi sylw boddhaol i faterion difrifol, er gwaethaf amser a chefnogaeth resymol, neu os yw mater yn ddigon difrifol fel bod angen gweithredu ar fwy o frys.

Datganiad o Ymyriad (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu