Skip to page content

Rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru

Mae ein pwerau rheoleiddiol wedi cael eu gwella drwy gyflwyno Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Mae hyn yn golygu newidiadau i’n pwerau, gyda dyletswyddau penodol yn berthnasol i’r canlynol:

  • monitro cydymffurfiaeth sefydliadau addysg uwch â chynlluniau ffioedd a mynediad
  • asesu ansawdd addysg
  • paratoi ac ymgynghori ar Gôd Rheolaeth Ariannol newydd, a monitro cydymffurfiaeth sefydliadau â'r Côd
  • darparu gwybodaeth a chyngor i Weinidogion Cymru

Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Nodiadau Esboniadol

Yn sail i Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 mae rheoliadau sy’n datgan sut gweithredir y ddeddfwriaeth.

Rheoliadau Addysg Uwch (Dynodi Darparwyr Addysg Uwch) (Cymru) 2015;


Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015;

Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) 2015;

Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015;


Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) (Diwygio) 2016;


Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) 2015;


Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) (Diwygio) 2016.


Rydym wedi derbyn tair cyfres o gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ar weithredu ein dyletswyddau newydd.

Byddwn yn diweddaru'r wefan i adlewyrchu'r newidiadau hyn, ac yn ei wneud yn haws i ddarparwyr addysg uwch ddod o hyd i wybodaeth a chanllawiau. Hefyd, gallwch cael gwybodaeth berthnasol drwy tanysgrifio i gylchlythyrau a datganiadau i’r wasg CCAUC.

Skip to top of page or to page menu