Skip to page content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae manteision mawr yn dod i brifysgolion ac i'r economi a chymdeithas ehangach o wella amrywiaeth yn y gyfundrefn addysg

Mae prifysgolion yn draddodiadol wedi denu amrywiaeth fawr o ymgeiswyr. Gweithiwn â’r sefydliadau i sicrhau eu bod yn gweithio i sicrhau cyfle cyfartal i’w myfyrwyr a’u staff. Byddwn yn:

  • monitro gweithredoedd y sefydliadau a pherfformiad y sector
  • darparu cymorth i alluogi’r sector i wella ei berfformiad ym maes cydraddoldeb

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu