Skip to page content

Darparu gwybodaeth myfyrwyr

Darperir arweiniad yma ar yr hyn sy'n ofynnol i ddarparwyr addysg uwch er mwyn i’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr gael ei gynnal.

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn ffurfio rhan o'r fframwaith sicrhau ansawdd diwygiedig ar gyfer addysg uwch. Nod yr arolwg yw casglu adborth am ansawdd cyrsiau'r myfyrwyr er mwyn cyfrannu at atebolrwydd cyhoeddus yn ogystal â helpu i lywio dewisiadau darpar fyfyrwyr i addysg uwch.

Cynhaliwyd yr Arolwg Cenedlaethol cyntaf o Fyfyrwyr yn 2005, a chaiff ei gynnal yn flynyddol, gan Ipsos MORI ar hyn o bryd.

Mae rhagor o wybodaeth am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ar gael ar wefan Swyddfa Myfyrwyr.

Caiff canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr eu cyhoeddi ar wefan Unistats.


Mae CCAUC wedi cyhoeddi canllaw cyffredinol ar yr hyn sy’n ofynnol i brifysgolion ac i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru gyda darpariaeth a gyllidir yn uniongyrchol gan CCAUC.

Am wybodaeth bellach ar y dylanwad amhriodol ar ganlyniadau’r arolwg gallwch gyfeirio at y canllaw i fyfyrwyr.

Dylanwad amhriodol ar ganlyniadau’r arolwg

Cael y rhestr o fyfyrwyr sy'n gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg (rhestr darged)
Darparwyr addysg uwch yng Nghymru

Mae'r rhestr o fyfyrwyr sy'n gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg (a elwir yn rhestr darged) ar gael i'w defnyddio drwy system casglu data HESA.

 
Skip to top of page or to page menu