Skip to page content

Cyfrifo uchafswm nifer y myfyrwyr

Yn 2011/12 a 2012/13, cafodd nifer yr israddedigion amser-llawn a myfyrwyr TAR ym mhrifysgolion Cymru ei reoli. Mae’r dudalen hon yn dangos sut cafodd y ffigurau terfyn uchaf hyn ar gyfer Cymru eu rhannu rhwng y sefydliadau, a sut y cyfrifwyd, hyd at 2013/14.

Hysbyswyd y sefydliadau o'n bwriad i sefydlu uchafswm ar gyfer niferoedd yr israddedigion amser llawn gan ein cylchlythyr CCAUC W10/11HE: Establishment of a ceiling in full-time undergraduate student numbers from 2011/12.

Cafodd sefydliadau wybod am y niferoedd mwyaf o fyfyrwyr israddedig y gallent eu recriwtio yng nghylchlythyr CCAUC W10/33HE, Guidance on the management of full-time undergraduate student numbers from 2011/12, ac mewn negeseuon e-bost wedi hynny.

O ganlyniad i ddatblygu strategaeth ranbarthol ym mis Mawrth 2011, cafodd y ffigurau hyn eu diweddaru (gweler cylchlythyr CCAUC W11/03HE, Regional redistribution exercise 2011/12).Gwnaed diweddariadau pellach o ganlyniad i ailddosbarthu ym mis Medi 2011 (gweler cylchlythyr CCAUC W11/30HE Redistribution Exercise 2011/12).

Roedd cylchlythyr CCAUC W11/41HE Control of student numbers: final numbers and guidance for 2011/12 and future arrangements yn rhoi’r trefniadau terfynol ar gyfer 2011/12 a gwybodaeth am drefniadau ar gyfer 2012/13 a thu hwnt.

Roedd cylchlythyr W12/03HE Strategic reallocation of Student Numbers 2013/14 (ac Atodiadau A, B, C) yn amlinellu'r broses ar gyfer ailddosbarthu uchafswm nifer y myfyrwyr ar gyfer 2013/14.

Roedd cylchlythyr CCAUC W12/14HE Strategic Reallocation of Student Numbers 2013/14 - Outcomes yn rhoi canlyniadau o gylchlythyr W12/03HE.

Mae’r llyfr gwaith Excel isod yn dangos uchafswm nifer y myfyrwyr ar ôl eu hail-gyfrifo a’r dull a ddefnyddiwyd i’w cyfrifo.

Uchafswm nifer y myfyrwyr wedi'u hail-gyfrifo a'r dull cyfrifo

Cylchlythyr: "Maximum fee grant arrangements 2013/14"

Cylchlythyr: "Maximum fee grant arrangements 2014/15"

Skip to top of page or to page menu