Skip to page content

Data a gesglir gan CCAUC

Mae’r tîm ystadegau’n casglu data gan sefydliadau AU a cholegau AB yng Nghymru drwy gyfrwng nifer o arolygon data:

  • yr arolwg ystadegau cynnar myfyrwyr addysg uwch (HESES)
  • yr arolwg monitro diwedd blwyddyn (EYM) o gofrestriadau addysg uwch
  • gwybodaeth am incwm ymchwil allanol gan elusennau yn y DU
  • y cylchlythyr ceisiadau am ragolygon a thargedau Strategaeth Gorfforaethol

Anfonir yr arolygon data at gysylltiadau data enwebedig yn y sefydliad ac maent hwy ar gael isod hefyd. (Saesneg yn unig)

Arolwg Ystadegau Cynnar Myfyrwyr Addysg Uwch (HESES)

Mae’r arolwg HESES yn casglu data agregedig myfyrwyr i’n galluogi ni i ddyrannu arian ar gyfer addysgu ac i gael arwydd cynnar o niferoedd myfyrwyr am y flwyddyn academaidd berthnasol.

Arolwg HESES 2018/19

Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn (EYM) o Gofrestriadau Addysg Uwch

Mae’r arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn yn rhoi diffiniadau ac arweiniad i sefydliadau addysg uwch a sefydliadau addysg bellach am y data diwedd blwyddyn sy’n cael eu tynnu o gofnod myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) drwy gyfrwng Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth (IRIS) yr Asiantaeth i gyfrif y cyllid addysgu seiliedig ar gredyd, cyfrif unrhyw addasiadau i gyllid, monitro gwybodaeth am gyrsiau hyfforddiant cychwynnol i athrawon a sefydlu niferodd terfynol y myfyrwyr a’r gwerthoedd credyd mewn sefydliadau addysg uwch.

Arolwg EYM 2018/19

Gwybodaeth bellach

Mae rhagor o wybodaeth am weithdrefnau arwyddo a disgrifiadau o'r tablau i'w gweld yn y Cofrestriadau Monitro Addysg Uwch ar ddiwedd y flwyddyn 2017/18 (W18/16HE).

Ceisiadau am Ragolygon

Mae’r cylchlythyr hwn yn gofyn i sefydliadau AU gyflwyno rhagolygon o niferoedd o fyfyrwyr.

Ceisiadau am Ragolygon 2019

Archif cylchlythyrau data a gesglir
HESESEYMForecasts
2017/182017/182017
2016/172016/172016
2015/162015/162015
2014/152014/152014
2013/142013/142013
2012/132012/132012
2011/122011/122011
2010/112010/112010

Cysylltwch â ni am gylchlythyrau blaenorol neu arweiniad ar 029 2085 9721 neu hestats@hefcw.ac.uk.

Skip to top of page or to page menu