Skip to page content

Gweithdai Data AU

Bob blwyddyn mae’r tîm Ystadegau AU yn cynnal gweithdy Data AU a gwahoddir cynrychiolwyr o bob sefydliad addysg uwch (AU) ac addysg bellach (AB) i fod yn bresennol. Mae’r materion a drafodir yn cynnwys newidiadau i weithdrefnau casglu data, archwilio data AU, dadansoddi’r data a gesglir a phryderon sefydliadau.

Gweithdy Data diweddaraf – 16 Gorffennaf 2019

16 Gorffennaf 2019 Gweithdai Data

Cyflwyniadau Gweithdai Data blaenorol
Agenda a sleidiau’r cyflwyniad
3 Gorffennaf 2018
4 Gorffennaf 2017
27 Gorffennaf 2016
8 Gorffennaf 2015
17 Medi 2014


Gellir dod o hyd i sleidiau'r gweithdai o'r blynyddoedd blaenorol yn y dolenni ar dde'r dudalen. Gellir cael unrhyw wybodaeth arall o flynyddoedd blaenorol o'r tîm Ystadegau ar 029 2085 9721 neu e-bost hestats@hefcw.ac.uk.

Skip to top of page or to page menu