Skip to page content

Casglu data a chyfrifo cyllid

Rhoddir gwybodaeth i ni gan y sefydliadau addysg uwch a bellach drwy gyfrwng nifer o arolygon data a cheisiadau am wybodaeth.

Defnyddir y wybodaeth hon at y dibenion a ganlyn:
  • cyfrifo dyraniadau cyllid
  • monitro cynnydd tuag at y targedau Ymgeisio’n Uwch
  • monitro cyfle cyfartal
  • monitro darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC)
  • cyhoeddi gwybodaeth ar y sector AU yng Nghymru
  • cyfrannu at bolisi

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA) a Llywodraeth Cymru hefyd yn casglu data unigolyddol am fyfyrwyr ar ein rhan.

Mae’r wybodaeth yn yr adran hon yn ymwneud â chasglu data a defnyddio’r data a gadwn a ddarparir gan MIS neu gysylltiadau data yn y sefydliadau.

Skip to top of page or to page menu