Skip to page content
This is a placeholder image

Cyhoeddiadau

Ein nod yw bod mor agored â phosibl am ein gweithgareddau, gan roi gwybod i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru am ein penderfyniadau drwy gyfrwng cylchlythyrau a newyddlenni, a cheisio barn ar amrywiaeth eang o faterion mewn dogfennau ymgynghori.

Ar y tudalennau hyn, byddwch yn darganfod:
  • cylchlythyrau CCAUC, sy’n rhoi gwybodaeth i neu’n ceisio gwybodaeth gan y sector AU yng Nghymru
  • y dogfennau corfforaethol a gynhyrchwn, megis ein Hadroddiad Blynyddol a’n Strategaeth a Chynllun Corfforaethol
  • adroddiadau pwysig gan neu a gomisiynwyd gan CCAUC dros y blynyddoedd
  • ein hymgynghoriadau, a’n hymatebion ein hunain i ymgynghoriadau allanol
  • ein cynllun cyhoeddi, sy’n amlinellu’r wybodaeth yr ydym yn ymrwymo i’w darparu at ddefnydd y cyhoedd

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Ebostiwch info@hefcw.ac.uk am gopïau papur o'r dogfennau ar ein gwefan.

Skip to top of page or to page menu