Skip to page content

Torri Tir Newydd

Mae prifysgolion a cholegau o’n cwmpas ym mhob man ac maent yn cael llawer mwy o ddylanwad ar ein bywydau o ddydd i ddydd nag ydym yn ei feddwl.

Drwy gyfrwng eu gweithgareddau ymchwil a datblygu a hyfforddi eang, mae prifysgolion eisoes yn dangos sut gallant sicrhau gwir fanteision i Gymru’r dyfodol.

Mae prifysgolion a cholegau hefyd yn chwarae rhan bwysig erioed yn eu cymunedau, gan gysylltu pobl a llefydd.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn cyflwyno gwybodaeth am sut mae ein prifysgolion yn gweithio’n agos gyda’u partneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, a’r trydydd sector, i wneud gwahaniaeth i’n bywydau ni i gyd.

Maent hefyd yn dangos y partneriaethau cryf rhwng darparwyr addysg uwch a’u cymunedau.

Torri Tir Newydd: Ar dir cyffredin (Mehefin 2018)

Torri Tir Newydd (Mawrth 2017)


Skip to top of page or to page menu