Skip to page content

Addysg Uwch i'r Genedl

Mae addysg uwch yn effeithio’n gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau troseddu, symudedd cymdeithasol, ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a chyflogaeth. Mae hefyd yn cynhyrchu incwm i Gymru.

Mae’r adroddiadau hyn yn rhoi blas ar y gwaith amrywiol a wneir gan ein prifysgolion, ac y mae’r adrannau yn y cyhoeddiad wedi eu llywio gan raglen lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Addysg Uwch ar gyfer Cenedl Iach: Iechyd a Lles Myfyrwyr (Mehefin 2019)


Addysg Uwch i’r Genedl 3: Addysg Uwch ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol (Ionawr 2017)


Addysg Uwch i’r Genedl 2: Cyfraniad prifysgolion Cymru (Ionawr 2016)

Addysg Uwch i’r Genedl: Prifysgolion i Gymru (Ionawr 2015)

 
Skip to top of page or to page menu