Skip to page content

Adroddiadau ystadegol

Cymharu cyllido yng Nghymru a Lloegr.

Ers pum mlynedd bellach mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i CCAUC gynhyrchu amcangyfrifon o’r diffygion mewn cyllido addysg uwch, sef y bwlch rhwng Cymru a Lloegr yn bennaf.

Mae’r adroddiad diweddaraf (Saesneg yn unig) ar gael yma:

Y Bwlch Cyllido 2007/08

Skip to top of page or to page menu