Skip to page content

Ystadegau am Gyllid

Ystadegau a ddefnyddir i gyfrifo cyllid ar gyfer addysg ac ymchwil.

Defnyddiwn lawer o ffynonellau data i gyfrifo cyllid addysgu, cyllid ymchwil, cyllid premiwm, cyllid y pen a chyllid ymchwil ôl-radd (YOR).


Mae’r data a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyllid 2010/11 i’w gael yn y tablau a ganlyn: (Saesneg yn unig)


Mae’r data a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyllid 2009/10 i’w gael yn y tablau a ganlyn: (Saesneg yn unig)


Mae’r data a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyllid 2008/09 i’w gael yn y tablau a ganlyn: (Saesneg yn unig)


Mae’r data a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyllid 2007/08 i’w gael yn y tablau a ganlyn: (Saesneg yn unig)


Mae’r data a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyllid 2006/07 i’w gael yn y tablau a ganlyn: (Saesneg yn unig)


Mae’r data a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyllid 2005/06 i’w gael yma: (Saesneg yn unig)


Skip to top of page or to page menu