Skip to page content

Archif ymgynghoriadau 2017

 • Ym mis Mawrth 2017 cafodd CCAUC gylch gwaith i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i "lunio a chyhoeddi yn flynyddol brisiau basged o nwyddau, i’w chytuno gyda’r Llywodraeth, ar gyfer pob sefydliad."
 • Mae'r cylchlythyr hwn yn darparu ymgynghoriad ar gasglu a monitro data ar gyfer y 'fasged o nwyddau'.
 • Dyddiad:  23 Awst 2017
 • Ymateb erbyn:  06 Hydref 2017
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This consultation seeks comments on HEFCW’s initial proposals for an interim Postgraduate Taught (PGT) support package for Academic Year (AY) 2018/19, to be delivered for a single year prior to the implementation of the Student Loans Company (SLC) PGT support package.
 • Dyddiad:  09 Awst 2017
 • Ymateb erbyn:  20 Medi 2017
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu ymgynghoriad ar adolygu’r cyfarwyddyd ar gyfer Siarteri Myfyrwyr, i gymryd lle’r cyfarwyddyd yng nghylchlythyr W14/05HE. Y rheswm am hyn yw am fod y cyfarwyddyd wedi dyddio yng ngoleuni datblygiadau dilynol, gan gynnwys Deddf AU (Cymru) 2015. Bydd y cyfarwyddyd yn berthnasol i sefydliadau a reoleiddir. Bydd myfyrwyr darpariaeth AU o dan drefn freinio’n dod o dan Siarter y sefydliad o dan drefn freinio.
 • Hefyd gofynnir i sefydliadau ddarparu un neu fwy o esiamplau o arfer da o ran gweithio gyda myfyrwyr ‘anodd eu cyrraedd’, er mwyn sicrhau bod llais y corff amrywiol o fyfyrwyr yn cael ei glywed. Cyhoeddir y rhain ar y cyd gan CCAUC a Wise Cymru.
 • Dyddiad:  17 Chwefror 2017
 • Ymateb erbyn:  11 Ebrill 2017
 • Dogfennau eraill:  Dim
Skip to top of page or to page menu