Skip to page content

Archif ymgynghoriadau 2015

 • This consultation circular is addressed to the governing bodies and heads of regulated institutions and other interested parties. It seeks views on the Statement of Intervention outlining HEFCW’s powers of intervention under the Higher Education (Wales) Act 2015, which is to be put in place for a transitional period from 1 September 2015 until 31 August 2017.
 • Dyddiad:  02 Hydref 2015
 • Ymateb erbyn:  13 Tachwedd 2015
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This consultation circular seeks views on proposed changes to the Financial Memorandum between HEFCW and institutions, which is proposed to take effect from 1 November 2015.
 • Dyddiad:  17 Gorffennaf 2015
 • Ymateb erbyn:  7 Medi 2015
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • Mae cyrff cyllido addysg uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ymgynghori ar ddulliau newydd o asesu ansawdd er mwyn bodloni anghenion myfyrwyr, y sector addysg uwch (AU), cyflogwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol at y dyfodol.
 • Mae'r ymgynghoriad yn dynodi'r ail gymal yn yr adolygiad asesu ansawdd a ddechreuodd yn gynharach eleni gyda thrafodaeth eang â'r sector AU a rhanddeiliaid eraill.
 • Dyddiad:  29 Mehefin 2015
 • Ymateb erbyn:  31 Awst 2015
 • Dogfennau eraill:

Mae rhai o'r ymgynghoriadau wedi eu haneli at gynulleidfa arbenigol a bychan - penaethiaid sefydliadau addysg uwch - yn bennaf, felly maent yn Saesneg yn unig.

Skip to top of page or to page menu