Skip to page content

Archif ymgynghoriadau 2012

 • Rydym am gasglu eich barn ar gynlluniau CCAUC i ddatblygu system addysg uwch CCAUC yn ystod y tair blynedd nesaf. 
 • Mae'r Strategaeth gyfredol wedi cael ei diwygio a'i datblygu, er mwyn symud ymlaen â strategaeth addysg uwch Llywodraeth Cymru, Er Mwyn Ein Dyfodol. Mae'r Strategaeth hefyd yn ystyried cylch gwaith, Rhaglen Lywodraethu, ac arweiniad arall gan Lywodraeth Cymru. 

  Rydym am gasglu eich barn ar ein Strategaeth Gorfforaethol, a sylwadau o dan nifer o themâu, yn cynnwys ehangu mynediad, sgiliau ac ymchwil.

  Os hoffech gyflwyno eich sylwadau yn ysgrifenedig, defnyddiwch y ffurflen isod, a chyflwyno'ch ymatebion drwy neges e-bost at craig.brett@hefcw.ac.uk erbyn dydd Gwener, 12 Hydref 2012. Nid oes rhaid i chi ymateb i bob cwestiwn.

  Pe bai'n well gennych gyfrannu'n bersonol, cynhelir ein cyfarfod cyhoeddus blynyddol ddydd Gwener, 19 Hydref 2012 a byddwn yn trafod ein strategaeth ddrafft. Anfonwch neges at info@hefcw.ac.uk i gael mwy o wybodaeth, neu gweler ein tudalen newyddion - digwyddiadau am wybodaeth.

  Rydym wedi cynnal asesiad o effaith y Strategaeth ar gydraddoldeb i helpu i ddiogelu yn erbyn gwahaniaethu, ac i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym hefyd yn ystyried effaith polisïau ar yr iaith Gymraeg, a'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, o fewn y sector AU yng Nghymru, yn ogystal ag ystyried materion datblygu cynaliadwy. Er mwyn cyfrannu at ein proses yn fwy cyffredinol, cysylltwch â ni yn info@hefcw.ac.uk.

 • Dyddiad:  25 Gorffennaf 2012
 • Ymateb erbyn:  12 Hydref 2012
 • Dogfennau eraill:  
 • This circular sets out for consultation HEFCW’s draft Child Poverty Strategy and it seeks to engage Higher Education Institutions, Further Education Institutions and other parties, including those with an interest in equality and diversity issues, in the further development of this Strategy.
 • Dyddiad:  03 Chwefror 2012
 • Ymateb erbyn:  09 Mawrth 2012
 • Dogfennau eraill:  Dim
Skip to top of page or to page menu