Skip to page content

Archif ymgynghoriadau 2010

 • This circular sets out for consultation proposed changes to the funding system for higher education in Wales. The proposals respond to the Welsh Assembly Government’s remit that HEFCW should make greater strategic use of funding to achieve the changes and address the priorities identified in For our Future, and to instigate a step change in our approach to funding.
 • Dyddiad:  22 Gorffennaf 2010
 • Ymateb erbyn:  06 Medi 2010
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ein Strategaeth Gorfforaethol newydd ar gyfer 2010-11 – 2012-13, sy’n ymateb uniongyrchol i strategaeth newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer addysg uwch yn yr unfed ganrif ar hugain – Er Mwyn Ein Dyfodol. 
 • Rydym yn croesawu ymatebion gan sefydliadau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach, darparwyr ôl-16 eraill, awdurdodau lleol (ac ysgolion), cyflogwyr a’r grwpiau sy’n eu cynrychioli, a chyrff a phobl eraill sydd â diddordeb erbyn Dydd Llun, 19 Ebrill 2010 fan hwyraf.
 • Yn gysylltiedig â hyn, un o’r blaenoriaethau allweddol yn Er Mwyn Ein Dyfodol yw datblygu dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a chyflwyno addysg uwch, ac rydym yn y broses o ymgynghori ar ein cynigion ar gyfer bwrw ymlaen â’r gwaith hwn (gweler isod).  Unwaith eto, croesawn ymatebion gan bawb sydd â diddordeb.
 • Dyddiad:  08 Mawrth 2010
 • Ymateb erbyn:  19 Ebrill 2010
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • Mae’r cylchlythyr hwn yn cynnwys, ar gyfer ymgynghori, ein cynigion ar gyfer datblygu dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a chyflwyno addysg uwch.
 • Roedd Er Mwyn Ein Dyfodol, Cynllun a Strategaeth Addysg Uwch yr 21ain Ganrif i Gymru yn cynnwys y disgwyliad y byddai Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan weithio gyda rhanddeiliaid a CCAUC, yn ‘datblygu dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a chyflwyno addysg uwch’.
 • In seeking views in this consultation, we have set out the key issues we have considered and the factors we have taken into account in developing our proposals. We then go on to discuss the process which we will adopt to implement regional strategies and we give an indication of our expectations about reconfiguration and collaboration to meet the requirements of the For our Future Strategy.
 • Dyddiad:  17 Chwefror 2010
 • Ymateb erbyn:  31 Mawrth 2010
 • Dogfennau eraill:  Dim
Skip to top of page or to page menu