Skip to page content

Archif ymgynghoriadau 2006

 • This circular invites institutions to provide views on a range of options under consideration in respect of funding for Welsh medium provision.
 • Dyddiad:  20 Rhagfyr 2006
 • Ymateb erbyn:   Cam 1: 19 Ionawr 2007; Cam 2: 17 Chwefror 2007
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular invites heads of Higher Education Institutions to consider whether they wish to see amendments to the Institutional Review: Wales, in line with those made to Institutional Audit in England and Northern Ireland.
 • Dyddiad:  07 Tachwedd 2006
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular reports the outcome of the above consultation (HEFCW W05/34HE) and attaches a job description for the new HEFCW post of Disability and Diversity Co-ordinator. A report of the outcome of the consultation is attached
 • Dyddiad:  12 Mai 2006
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  None
 • Mae’r cylchlythyr hwn yn: i) rhoi gwybod i sefydliadau am ganlyniadau'r ymgynghoriad ar Adolygiad strategol o ddarpariaeth ieithoedd modern mewn sefydliadau addysg uwch a gyllidir gan CCAUC, ac mae’n rhannu syniadau am arfer da a sut i weithredu yn y dyfodol; a ii) gwahodd sefydliadau addysg uwch i gyflwyno cynigion ar gyfer datblygiadau ar y cyd mewn darpariaeth ieithoedd tramor modern mewn addysg uwch yng Nghymru.
 • Dyddiad:  06 Ionawr 2006
 • Ymateb erbyn:  17 Chwefror 2006
 • Dogfennau eraill:  Dim
Skip to top of page or to page menu