Skip to page content

Cofrestr Risg

Mae'r holl dimau o fewn CCAUC yn asesu risg mewn perthynas â'u hamcanion a'u prosiectau, gan gynnwys holl amcanion priodol y cynllun corfforaethol a'r cynllun gweithredol

Mae'r Bwrdd Rheoli yn archwilio cofrestr risgiau pob tîm yn chwarterol er mwyn sicrhau dull cyson ac er mwyn ystyried ystod y risgiau yr ystyrir fel rhai sylweddol yn ôl y Timau. Yn 2011, gwnaethom ddiweddaru’r ffordd rydym yn sgorio risgiau er mwyn sicrhau dull cyson a chywir. Rydym bellach yn sgorio risg drwy ddefnyddio system sgorio 5 pwynt: uchel iawn, uchel, canolig, isel ac isel iawn. Mae'r posibilrwydd y bydd risg yn digwydd a'r effaith bosibl y gallai ei chael yn cael eu sgorio ar wahân drwy ddefnyddio'r system sgorio uchod. Mae'r ddwy sgôr yn cael eu lluosi i roi sgôr gyffredinol. Rydym yn defnyddio matrics sy'n cyfuno’r holl sgorau ac o fewn hynny ceir 'ffin goddefgarwch' sy'n penderfynu a fydd risg yn cael ei chofnodi ar y Gofrestr Risgiau Corfforaethol neu'n parhau i fod ar gofrestr y tîm. Mae'r Bwrdd Rheoli yn cytuno ar gyfanswm y risgiau sylweddol sy'n ffurfio'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol, a bydd y mân risgiau yn aros ar gofrestri'r tîm yn unig.

Skip to top of page or to page menu