Skip to page content

Dogfennau corfforaethol

Cynhyrchwn ddogfennau sy’n dangos ein cynlluniau tymor-byr a thymor-hir fel corff a’n huchelgeisiau ar gyfer y sector addysg uwch yng Nghymru. Hefyd cynhyrchwn adroddiadau sy’n rhoi adborth ar ein cynnydd yn erbyn amcanion, ac sy’n adrodd ar ein perfformiad fel corff..

Mae’r rhain yn cynnwys:
  • ein hadroddiad blynyddol
  • ein strategaeth gorfforaethol, a’n cynllun gweithredol
  • ein harolwg o randdeiliaid allanol i gael eu barn am CCAUC
Skip to top of page or to page menu