Skip to page content

Addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Mae cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn rhan nodedig a phwysig o addysg uwch yng Nghymru

Am fwy o wybodaeth am astudio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Gan weithio gyda’i holl randdeiliaid, mae CCAUC yn helpu i ddarparu blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cryfhau’r ddarpariaeth addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae CCAUC yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ymestyn yr ystod o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chynyddu cyfranogiad myfyrwyr mewn addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Ym mis Ebrill 2018, llofnododd y Coleg a CCAUC Femorandwm o Ddealltwriaeth i gadarnhau ein perthynas waith agos.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn rhoi ein polisïau ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eu cyd-destun.

Skip to top of page or to page menu