Skip to page content

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio gyda phrifysgolion ledled Cymru er mwyn cynnal, datblygu a hybu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cynyddu gallu sefydliadau i ddarparu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig ysgoloriaethau i annog myfyrwyr i ddilyn addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Mae hefyd yn gofalu am wefan Y Porth ac mae wedi datblygu Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg fel bod myfyrwyr yn gallu dangos tystiolaeth o’u sgiliau. Ar hyn o bryd mae’r Prifysgolion yn talu tanysgrifiad i’r Coleg.

Ar ddiwedd 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai cyfrifoldebau’r Coleg yn cael eu hymestyn i’r sector ôl-16, gan gynnwys addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith.

Skip to top of page or to page menu