Skip to page content

Pynciau o bwysigrwydd mwy cyffredinol i Gymru

Mae hyn yn cyfeirio at bynciau sydd wedi bod angen rhyw fath o ymyriad cefnogol er mwyn cynnal cyrsiau mewn prifysgolion a/neu gynyddu nifer y myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir. Mae angen ymyriad o’r fath er mwyn rhoi sylw i ddiffyg cyfateb rhwng cyflenwad a galw, neu am fod y pwnc yn un o bwysigrwydd strategol yng Nghymru ac yn y DU.

Rydym wedi datgan dau faes pwnc sydd â phwysigrwydd ehangach i Gymru:
  • gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (GTPM)
  • ieithoedd tramor modern (ITM)
Gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (GTPM)

Yn 2013, cyllidwyd Partneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach gennym, i ddatblygu llwybrau GTPM a threialu modelau o arfer effeithiol mewn ehangu a chynyddu’r mynediad at ddarpariaeth GTPM mewn addysg uwch. Mae disgwyl i’r gwaith o ddarparu’r llwybrau a’r modelau hyn fod wedi’i gwblhau erbyn diwedd yr haf 2015 ac mae disgwyl adrodd yn ôl yn sgil gwerthusiad o’r llwybrau a’r modelau yn 2016.

Ieithoedd tramor modern (ITM)

Rhwng 2009 a 2015 cyllidwyd Routes into Languages Cymru (Routes Cymru) gennym, i gynyddu nifer y disgyblion sy’n dewis ieithoedd yn y brifysgol. Mae gennym gynrychiolaeth ar grŵp llywio Routes Cymru.

Skip to top of page or to page menu