Skip to page content

Ymgysylltu Ewropeaidd a rhyngwladol

Mae'r sector addysg uwch yng Nghymru yn wynebu ystod o gyfleoedd a sialensiau rhyngwladol sylweddol.

Gweledigaeth CCAUC yw datblygu a chynnal addysg uwch o safon ryngwladol yng Nghymru, er lles unigolion, cymdeithas ac economi Cymru ac y tu hwnt. Mae’r dimensiwn rhyngwladol yn trawstorri nifer o nodau strategol CCAUC.

Rydym ni:
  • yn helpu gwneud y gorau o’r nifer sy’n manteisio ar gyllid Ewropeaidd
  • yn ymwneud â sicrhau bod cynrychiolaeth ar gyfer addysg uwch yng Nghymru wrth wraidd llunio polisïau Ewropeaidd
  • yn cefnogi'r gwaith o wneud addysg uwch Cymru yn bartner o ddewis ar y llwyfan rhyngwladol

Mae CCAUC wedi rhoi cymorth i amryw o fentrau sydd wedi galluogi gweithgareddau Ewropeaidd a rhyngwladol i ddigwydd ym maes addysg uwch, fel y gallwch weld drwy ddefnyddio'r dolenni ar y dde.

Skip to top of page or to page menu