Skip to page content

Uchafbwyntiau'r ymchwil ac effaith

Dyma ychydig o wybodaeth bellach am weithgareddau ymchwil cyfredol yn sector addysg uwch Cymru:

Effeithiau Ymchwil Academaidd gan Brifysgolion Cymru

Comisiynodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru Uned Polisi Coleg King’s yn Llundain i gynnal astudiaeth gynhwysfawr o’r holl astudiaethau achos o effaith a gyflwynwyd i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 gan brifysgolion yng Nghymru. Mae’r astudiaeth yn casglu gwybodaeth am effaith yr ymchwil a gynhelir mewn prifysgolion yng Nghymru ar gymdeithas yn ehangach a’r economi.

Effeithiau Ymchwil Academaidd gan Brifysgolion Cymru (Saesneg yn unig)

Ymchwil mewn prifysgolion yng Nghymru: trawsffurfio bywydau

Mae Prifysgolion Cymru wedi lansio porth  - researchwales - i arddangos sut mae prifysgolion yng Nghymru yn datblygu'r byd o'n cwmpas.

Perfformiad Cymharol Rhyngwladol Sail Ymchwil Cymru

Adroddiad a gomisiynwyd gan CCAUC gan Elsevier yn 2016 sydd yn defnyddio fetrigau cyhoeddi i fesur perfformiad sylfaen ymchwil Cymru:

Perfformiad Cymharol Rhyngwladol Sail Ymchwil Cymru – 2016 (Saesneg yn unig)


Mae’r adroddiad hwn yn diweddaru adroddiad cynharach a gynhyrchwyd yn 2013 (comisiynwyd ar y cyd gan Brifysgolion Cymru, CCAUC a Llywodraeth Cymru):

Perfformiad Cymharol Rhyngwladol Sail Ymchwil Cymru – 2013 (Saesneg yn unig)


Advances Wales

Cyhoeddiad chwarterol gan Lywodraeth Cymru sy'n arddangos yr ymchwil a’r datblygiadau gwyddonol, peirianyddol a thechnolegol diweddaraf yng Nghymru.

Advances Wales

Gwyddoniaeth i Gymru

Eitemau nodwedd a gyhoeddwyd yn adran Gyrfaoedd Gwyddoniaeth y cyfnodolyn Science

Cymru eisiau mwy o wyddonwyr – 2016 (Saesneg yn unig)

Science in Wales - 2013 (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu