Skip to page content

Hybu arfer da

Mentrau ar draws y DU

Rydym wedi llofnodi’r cytundebau canlynol, ac rydym yn gweithio gyda chyrff eraill ar draws y DU i sicrhau y cânt eu gweithredu:

Cefnogi Integriti Ymchwil

Concordat i Gefnogi Integriti YmchwilDatganiad clir o gyfrifoldebau ymchwilwyr, cyflogwyr a chyllidwyr ymchwil ar gyfer cadw at safonau uchel o ran integriti wrth gynnal ymchwil. Cyhoeddwyd adroddiad ar gynydd yn 2016.

Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Concordat i Gynnwys y Cyhoedd mewn YmchwilCyfres o egwyddorion a luniwyd gan sefydliadau sy’n cyllido ymchwil yn y DU i annog ymgysylltu â’r cyhoedd i roi hwb i effaith gymdeithasol ac economaidd ymchwil.

Cefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr

Y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol YmchwilwyrDatganiad o ddisgwyliadau a chyfrifoldebau ymchwilwyr, eu rheolwyr, eu cyflogwyr a chyllidwyr mewn perthynas â datblygu gyrfa, gyda’r nod o wneud gyrfaoedd ymchwil yn y DU yn fwy atyniadol a chynaliadwy.

Hyrwyddo Data Ymchwil Agored

Concordat ar Ddata Ymchwil AgoredCyfres o ddisgwyliadau o ran arfer gorau i helpu i sicrhau bod data ymchwil ar gael yn agored i eraill eu defnyddio pan fo hynny’n bosib.

    Skip to top of page or to page menu