Skip to page content

Ôl-raddedig

Mae cyrsiau ôl-raddedig yn hanfodol i helpu dysgwyr i ffynnu, a chymhwyso myfyrwyr â lefel uwch o sgiliau a gwybodaeth sy'n helpu i roi hwb i'r economi.

Wrth i gyfran y graddedigion yn y boblogaeth gyffredinol gynyddu, byddwn yn disgwyl gweld niferoedd uwch yn parhau gydag astudiaethau ôl-raddedig. Gall astudiaeth bellach beri rhwystrau, ac mae ein hymrwymiad i ehangu mynediad at addysg uwch yn cydnabod pwysigrwydd astudiaethau ôl-raddedig o ran sicrhau mynediad teg at y proffesiynau a'r sgiliau lefel uwch. Rydyn ni felly'n bwriadu ymgymryd â gwaith cwmpasu i archwilio'r cynnydd tuag at astudiaethau ôl-raddedig, yn enwedig wrth ystyried trefniadau ffioedd a chyllido sydd ar waith ar gyfer astudiaethau israddedig llawn amser.

Rydyn ni'n cefnogi ac yn cyllido ymchwil ôl-raddedig drwy ein dyraniadau i brifysgolion ar gyfer ymchwil ôl-raddedig.

Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda chyrff cyllido eraill ar faterion ôl-raddedig. Hyd yn hyn, mae canlyniad y gwaith hwn yn cynnwys:

Datblygu arolwg o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir

Adroddiad: "Understanding how people choose to pursue taught postgraduate study"


Canllawiau: "Providing information for prospective taught postgraduate students"


Canllawiau: "Guidance for postgraduate taught recruitment teams"

Skip to top of page or to page menu