Skip to page content
This is a placeholder image

Meysydd polisi

Rhoddwyd y cyllid rydym yn ei roi i brifysgolion i ni gan Lywodraeth Cymru. Un o’n cyfrifoldebau yw sicrhau bod y cyllid yn cael ei ddarparu yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Rydym yn ymateb i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru trwy ein strategaeth a chynllun corfforaethol a thrwy ystyried cynlluniau strategol sefydliadau. Rydym hefyd yn datblygu polisïau mewn ystod o feysydd ac yn annog y sefydliadau i gwrdd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y meysydd hyn.

Wrth i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ddatblygu, mae ystod y meysydd polisi, a’r gweithgareddau penodol oddi mewn iddynt, yn newid. Gallwch weld manylion yr ystod meysydd polisi presennol yn y tabiau ar frig y dudalen hon. 

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru

Strategaeth gorfforaethol

Skip to top of page or to page menu