Skip to page content

Addysg feddygol

Mae CCAUC yn cyllido Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe i ddarparu addysg feddygol (hyfforddiant cychwynnol meddygon) yng Nghymru.

Mae’r ddarpariaeth yn defnyddio perthynas sefydledig, cyd-ddibynnol â GIG Cymru, a thrwy’r berthynas honno mae myfyrwyr meddygol yn cael eu lleoliadau clinigol mewn ysbytai amrywiol yng Nghymru. Mae darpariaeth Prifysgol Caerdydd yn cael ei chynnig mewn partneriaeth hefyd ag Ysgol Glinigol Gogledd Cymru, gan gynnwys Prifysgol Bangor a darpariaeth Prifysgol Glyndŵr. Rydym hefyd yn darparu cyllid i fyfyrwyr deintyddol clinigol yn Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi’r derbyniadau hyn trwy gyllid Cynyddran y Gwasanaeth ar gyfer Addysgu (SIFT) a gyflwynir yn uniongyrchol i’r ysbytai addysgu perthnasol.

Rydym hefyd yn cefnogi ystod o gyrsiau eraill mewn pynciau a galwedigaethau sy’n gysylltiedig â meddygaeth.  Mae’r cyrsiau hyn ar gael mewn nifer o SAUau yng Nghymru.

Rydym yn cefnogi cyfraniad sector addysg uwch (AU) Cymru i ymchwil a datblygu’r GIG, trwy ein cyllid Ymchwil Cysylltiedig ag Ansawdd.

Cysylltwn â Chyfarwyddiaeth Iechyd Llywodraeth Cymru. Cyfranogwn hefyd ar Bwyllgor Cynghori Addysg Gofal Iechyd cynghorau cyllido’r DU (UKHEAC). Mae UKHEAC yn cynghori’r cynghorau cyllido ar bob mater meddygol a deintyddol, gan gynnwys materion penodol i wledydd, ar gais.

Skip to top of page or to page menu