Skip to page content

Dysgu, addysgu a myfyrwyr

Mae addysg uwch (AU) wedi tyfu, gyda nifer ac amrywiaeth cynyddol o fyfyrwyr, galw cynyddol am hyblygrwydd darpariaeth, a mwy o graffu ynglyn â darpariaeth a pherthnasedd darpariaeth AU i’r economi. Mae’r materion hyn wedi cyflwyno heriau mawr I addysg uwch yng Nghymru.

  • Mae addysgu, y cwricwlwm ac asesu yn graidd i brofiad dysgu myfyrwyr a chanlyniadau dysgu effeithiol.
  • Maen effeithio ar gyflogadwyedd graddedigion a pherthnasedd sgiliau a enillwyd i’r economi.
  • Ein nod yw sicrhau y bydd pob dysgwr yn cael mynediad at brofiad dysgu o ansawdd da.
  • Yr ydym eisiau cynorthwyo sefydliadau i ddarparu cynnydd mewn hyblygrwydd a hygyrchedd darpariaeth, gan gynnwys hwyluso addysg cyfrwng Gymraeg, ac ystyried cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 
Skip to top of page or to page menu