Skip to page content

Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru

O 2018/19 ymlaen bydd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) yn cynnal Adolygiadau Ansawdd Porth ar ran CCAUC ar gyfer darparwyr sy’n gofyn am ddynodiad cwrs neu sy’n dymuno gwneud cais am Gynllun Mynediad a Ffioedd.

Mae’r dull wedi cael ei gyhoeddi ac mae ar gael ar wefan QAA.

Mynegir canlyniadau’r adolygiadau fel ‘hyder’, ‘hyder cyfyngedig’ a ‘dim hyder ar hyn o bryd’ mewn perthynas â’r meysydd barnu canlynol:
  • Dibynadwyedd y safonau academaidd a sut maent yn cymharu’n rhesymol â’r safonau sydd wedi’u gosod a’u cyrraedd gan ddarparwyr eraill yn y DU.
  • Ansawdd y profiad academaidd i’r myfyrwyr, gan gynnwys canlyniadau’r myfyrwyr lle mae gan y darparwr enw da am ddarparu addysg uwch.

Ystyrir bod penderfyniad 'Hyder’ yn foddhaol. Ystyrir penderfyniadau ‘hyder cyfyngedig’ a ‘dim hyder’ yn anfoddhaol a bydd angen camau gweithredu o ganlyniad.

Bydd darparwr sydd wedi cael Adolygiad Porth llwyddiannus yn cael ei bennu fel darparwr sydd wedi cyrraedd y trothwy ansawdd ar gyfer gwneud cais am ddynodiad cwrs.

Bydd ail Adolygiad Porth llwyddiannus bedair blynedd yn ddiweddarach yn galluogi darparwr i gyflwyno’r canlyniad fel tystiolaeth i gefnogi Cynllun Mynediad a Ffioedd.

Amlinellir manylion pellach yn y llawlyfr.

Skip to top of page or to page menu