Skip to page content

Addysg gychwynnol athrawon (AGA)

Mae gan CCAUC gyfrifoldebau penodol am AGA yng Nghymru sy’n cynnwys cylch gwaith ehangach nag ar gyfer meysydd pwnc eraill mewn addysg uwch. Daw’r cyfrifoldebau hyn i ben ar ddiwedd 2018/19. O 2019/20 ymlaen, bydd ein cyfrifoldebau am AGA yn cael eu trosglwyddo i Gyngor y Gweithlu Addysg. Byddwn yn parhau i weithio’n agos mewn partneriaeth â Chyngor y Gweithlu Addysg i reoli’r pontio hwn.

Cwestiynau Cyffredin AGA

Mae data recriwtio hanesyddol AGA o 2004/05 i 2013/14 ar gael ar gais.

Skip to top of page or to page menu