Skip to page content

Datganiadau i'r wasg

Am fwy o wybodaeth ynglyn â datganiadau i’r wasg, cysylltwch â 029 2085 9667 neu info@hefcw.ac.uk.

  • Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2019
  • Dyddiad: 03 Gorffennaf 2019
  • Yn gyffredinol, mae boddhad myfyrwyr is-raddedig mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn parhau i fod yn uchel, gydag 85% o fyfyrwyr yn dweud eu bod yn fodlon â’u cwrs. Mae hyn rhywfaint ar y blaen i’r DU yn gyffredinol ac yn cynnal canlyniad y llynedd.
Skip to top of page or to page menu