Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2018

  • Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2018
  • Dyddiad: 27 Gorffennaf 2018
  • Yn gyffredinol, mae boddhad myfyrwyr is-raddedigmewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru’n parhau’n uchel, gyda 85% o fyfyrwyr yn dweud eu bod yn fodlon â’u cwrs, sy’n welliant ar ganlyniadau’r llynedd ac unwaith eto ychydig ar y blaen i’r DU yn gyffredinol.
  • Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2018/19
  • Dyddiad: 30 Mai 2018
  • Bydd y corff sy’n cyllido ac yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru’n dyrannu £138.2 miliwn o arian cyhoeddus i brifysgolion a darparwyr addysg uwch (AU) eraill yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
Skip to top of page or to page menu