Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2017

 • CCAUC yn croesawu pedwar aelod newydd i'r Cyngor
 • Dyddiad: 06 Rhagfyr 2017
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi croesawu penodiad pedwar aelod newydd i’w Gyngor, a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Addysg ar 5 Rhagfyr.
 • Boddhad myfyrwyr yng Nghymru yn 2017
 • Dyddiad: 09 Awst 2017
 • Yn gyffredinol, mae boddhad myfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn parhau’n uchel, gydag 84% o fyfyrwyr yn dweud eu bod yn fodlon â’u cwrs, sy’n gyfartal â pherfformiad gweddill y DU.
 • Prifysgolion a cholegau’n cynnig £29 miliwn o gefnogaeth i fyfyrwyr
 • Dyddiad: 07 Awst 2017
 • Mae prifysgolion a cholegau wedi cadarnhau cynlluniau i fuddsoddi mewn cyfleoedd i newid bywydau myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo cynlluniau i ymrwymo i ddarparu mwy na £29 miliwn mewn bwrsarïau, ysgoloriaethau a chyllid caledi i fyfyrwyr yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19, drwy gyfrwng cynlluniau mynediad a ffioedd.
 • Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2017/18
 • Dyddiad: 09 Mehefin 2017
 • Bydd y corff sy’n cyllido ac yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru’n neilltuo £99.3 miliwn o arian cyhoeddus i brifysgolion a darparwyr addysg uwch eraill yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 • Partneriaethau prifysgol a busnes yn rhoi pŵer i economi Cymru
 • Dyddiad: 30 Mawrth 2017
 • Dathlodd arweinwyr busnes, entrepreneuriaid, gwleidyddion a phrif academyddion Cymru lansiad casgliad newydd o astudiaethau achos yr wythnos hon, yn tynnu sylw at werth gweithgarwch ymchwil a datblygu yn ein prifysgolion i economi Cymru.
Skip to top of page or to page menu