Skip to page content

Datganiad i'r wasg 2016

  • UCM Cymru a CCAUC yn cryfhau eu partneriaeth
  • Dyddiad: 09 Mehefin 2016
  • Ar 8 Mehefin, arwyddodd UCM Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) femorandwm o ddealltwriaeth yn amlinellu sut bydd y ddau fudiad yn gweithio gyda'i gilydd yn y dyfodol.
  • Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2016/17
  • Dyddiad: 23 Mai 2016
  • Bydd y corff sy’n cyllido ac yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru’n neilltuo £132 miliwn o arian cyhoeddus i brifysgolion ac i ddarparwyr addysg uwch eraill yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
Skip to top of page or to page menu