Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2015

 • Bodlonrwydd myfyrwyr yn parhau i fod yn uchel
 • Dyddiad: 12 Awst 2015
 • Mae 85% o fyfyrwyr Cymru'n fodlon ar eu profiad addysg uwch yn gyffredinol, yn ôl yr arolwg diweddaraf o brifysgolion a cholegau addysg bellach. Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF), bellach yn ei unfed flwyddyn ar ddeg, yn dangos bod bodlonrwydd cyffredinol wedi aros yr un peth a bu cynnydd penodol ym meysydd adnoddau dysgu a bodlonrwydd ar undebau myfyrwyr.
 • Prifysgolion Cymru yn arloesi ac yn gweithio gyda busnesau
 • Dyddiad: 22 Gorffennaf 2015
 • Yr wythnos diwethaf, derbyniodd prifysgolion yng Nghymru ganlyniadau'r arolwg blynyddol sy'n edrych ar sut maen nhw'n rhyngweithio gyda busnesau. Roedd canlyniadau’r Arolwg Rhyngweithiad Addysg Uwch â Busnes a'r Gymuned (HE-BCI) unwaith yn rhagor yn dangos pa mor llwyddiannus mae ymchwilwyr prifysgol yn cydweithio â masnach, cyrff cymunedol, a'r sector cyhoeddus.
 • Sicrhau swydd raddedig – mae'n ffordd o feddwl
 • Dyddiad: 15 Gorffennaf 2015
 • Cyfarfu arweinwyr busnes, entrepreneuriaid, cynghorwyr gyrfaoedd ac arbenigwyr cyflogadwyedd myfyrwyr yng Nghaerdydd ym Mehefin i edrych ar sut mae prifysgolion yn paratoi graddedigion ar gyfer y byd gwaith.
 • Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2015/16
 • Dyddiad: 22 Mai 2015
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cyhoeddi sut y bydd yn dyrannu £154 miliwn o gyllid cyhoeddus i brifysgolion yn y flwyddyn academaidd nesaf.
Skip to top of page or to page menu