Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2013

 • Gwefan wedi'i hail-lansio'n helpu myfyrwyr i gymharu cyrsiau
 • Dyddiad: 19 Medi 2013
 • Mae un o'r gwefannau mwyaf cynhwysfawr i fyfyrwyr sy'n cynnwys gwybodaeth am ddarpar gyrsiau wedi cael ei hail-lansio heddiw.
 • Mae Unistats, a gafodd 250,000 o ymwelwyr yn ei blwyddyn gyntaf, yn darparu gwybodaeth am fodonrwydd myfyrwyr, rhagolygon gyrfa, costau cyrsiau a dulliau asesu.
 • £1 filiwn i sicrhau bod myfyrwyr Cymru ar y blaen
 • Dyddiad: 17 Medi 2013
 • Bydd myfyrwyr sy'n dechrau addysg uwch y tymor hwn yn dod yn rhai o'r graddedigion mwyaf cyflogedig o brifysgolion Cymru, diolch i raglen £1 filiwn newydd.
 • Bydd y cynllun yn cyllido prosiectau arloesol i roi hwb i ragolygon cyflogadwyedd graddedigion Cymru drwy sicrhau eu bod yn meddu ar y sgiliau priodol ar gyfer gweithle cystadleuol.
 • Chwistrelliad cyllid i fyfyrwyr ieithoedd modern
 • Dyddiad: 2 Medi 2013
 • Mae prosiect i annog pobl i astudio ieithoedd tramor modern wedi cael hwb ariannol o £120,000.
 • Mae Llwybrau Cymru yn dod â phrifysgolion, ysgolion a cholegau at ei gilydd i'w hysgogi i ddysgu ieithoedd ac ysbrydoli unigolion.
 • Bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru'n parhau'n gadarn
 • Dyddiad: 13 Awst 2013
 • Mae 84% o fyfyrwyr Cymru'n fodlon ar eu darpariaeth addysg uwch yn gyffredinol, yn ôl yr arolwg diweddaraf o brifysgolion a cholegau addysg bellach.

  Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, sy'n cwmpasu Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a rhai sefydliadau yn yr Alban, yn ystyried barn mwy myfyrwyr llawn amser a rhan amser sy'n astudio yn eu blwyddyn olaf ym mhrifysgolion a cholegau addysg bellach Cymru.

 • Hyrwyddo sgiliau ar gyfer cyflogaeth mewn cyrsiau prifysgol
 • Dyddiad: 29 Mai 2013
 • "A ddylech chi addysgu myfyriwr y Clasuron am rifedd?" oedd un penbleth a drafodwyd yng nghynhadledd addysg uwch ddiweddaraf Cyfeiriadau'r Dyfodol ar 15 Mai.
 • Roedd y gynhadledd yn gyfle i ysgolheigion, cynghorwyr gyrfaoedd a rheolwyr prifysgolion rannu eu profiadau am sut i sicrhau bod y mathau o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth yn agwedd sylfaenol ar gwrs myfyriwr - heb gynyddu’r llwyth gwaith yn sylweddol i’w hisraddedigion a’u darlithwyr.
 • Prifysgolion yn cyfrannu i economi Cymru
 • Dyddiad: 23 Mai 2013
 • Cyfrannodd prifysgolion yn y DU £3.4 biliwn i’r economi a chymunedau lleol yn 2011/12 drwy wasanaethau fel ymgynghori a hyfforddi, defnyddio cyfleusterau ac offer, ac ymchwil contract a chydweithredol, yn ôl ffigurau sydd newydd eu rhyddhau.
 • Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2013/14
 • Dyddiad: 10 Ebrill 2013
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi datgan sut y bydd yn dyrannu £382 miliwn o gyllid ar gyfer addysg uwch (AU) yn y flwyddyn academaidd 2013/14.
 • CCAUC yn croesawu tri aelod newydd i'r Cyngor
 • Dyddiad: 14 Ionawr 2013
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi croesawu penodiad tri aelod newydd i'w Gyngor, a gyhoeddwyd yn gynharach heddiw gan Y Gweinidog Addysg a Sgiliau.
Skip to top of page or to page menu