Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2012

  • Ailddyrannu niferoedd myfyrwyr yn addysg uwch
  • Date: 05 Ebrill 2012
  • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi cyhoeddi deilliannau’r ymarfer i ailddyrannu niferoedd myfyrwyr yn y sector addysg uwch yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd 2013/14.
  • CCAUC yn cyhoeddi ymddeoliad ei brif weithredwr
  • Dyddiad: 19 Ionawr 2012
  • Heddiw, cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) fod ei brif weithredwr, yr Athro Phil Gummett, yn bwriadu ymddeol yn ddiweddarach eleni, nid yw'r dyddiad wedi'i gadarnhau eto, ond mae'n debygol y bydd rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2012.
Skip to top of page or to page menu