Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2011

  • Gwobrwyo prifysgolion am ymateb i anghenion lleol
  • Dyddiad: 01 Ebrill 2011
  • Mae lleoedd ychwanegol ym maes peirianneg awyrofod, Gradd Sylfaen mewn animeiddio cyfrifiadurol a Gradd Meistr mewn cyfrifiadura perfformiad uchel yn dri yn unig o feysydd a fydd yn derbyn cyllid ‘rhanbarthol’ gan CCAUC yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
  • Penodi cyfarwyddwyr cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Dyddiad: 24 Mawrth 2011
  • Mae cyfarwyddwyr cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fydd yn gweithio gyda a thrwy bob prifysgol yng Nghymru i ddarparu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio eu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, wedi cael eu penodi.

Skip to top of page or to page menu