Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2010

 • Buddsoddi £7 miliwn mewn sgiliau
 • Dyddiad: 03 Awst 2010
 • Mae buddsoddiad o £7.64 miliwn yn cael ei wneud i wella sgiliau gweithlu Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf.
 • Hybu’r economi gwybodaeth yng Nghymru
 • Dyddiad: 23 Gorffennaf 2010
 • Mae prifysgolion yng Nghymru wedi cael eu gwahodd gan CCAUC i newid rhai o’u lleoedd presennol i fyfyrwyr yn lleoedd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn dilyn galwadau taer gan gyflogwyr am fwy o raddedigion yn y pynciau hyn.
 • Cyfeiriadau newydd ar gyfer addysg uwch yng Nghymru
 • Dyddiad: 29 Mehefin 2010
 • Cafodd cynlluniau ar gyfer cyfundrefn addysg uwch (AU) yng Nghymru sy’n cyfrannu’n gryf at hybu cyfiawnder cymdeithasol a chefnogi economi bywiog eu hamlinellu heddiw gan y corff sy’n cyllido prifysgolion.
 • Llwyddiant ym myd busnes i brifysgolion Cymru
 • Dyddiad: 14 Mehefin 2010
 • Mae arolwg diweddaraf y DU ar sut mae sefydliadau addysg uwch (AU) yn gweithio gyda busnes ac yn cynhyrchu busnes yn dangos bod prifysgolion yng Nghymru yn helpu cwmnïau a’r economi i ddod drwy amserau ansicr a gosod sylfeini cadarn at y dyfodol.
 • Prifysgolion yn ymateb i anghenion lleol
 • Dyddiad: 02 Mehefin 2010
 • Mae prifysgolion Cymru yn arwain y ffordd yn eu hymdrechion i wneud addysg uwch yn fwy hygyrch i ddysgwyr a chyflogwyr ar hyd a lled y wlad.
 • Corff amrywiol o fyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru
 • Dyddiad: 15 Ebril 2010
 • Mae’r ffigurau diweddaraf am sector addysg uwch y DU yn dangos bod prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn parhau i wneud yn dda wrth recriwtio myfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.
 • Cyhoeddi’r penodiad cyntaf yn natblygiad y Coleg Ffederal
 • Dyddiad: 1 Ebrill 2010
 • Mae Geraint Talfan Davies wedi cael ei gadarnhau’n Gadeirydd y Bwrdd Gweithredu Cysgodol ar gyfer y Coleg Ffederal, a fydd yn goruchwylio datblygiad cyfreithiol y coleg ffederal addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn ystod y flwyddyn i ddod.

Skip to top of page or to page menu