Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2009

 • Gwobr arian gyntaf am CCAUC iach
 • Dyddiad: 09 Rhagfyr 2009
 • CCAUC yw’r corff cyntaf yng Nghymru i ennill gwobr iechyd gweithle bach Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y lefel arian.
 • Mesur a phwyso dyfodol ehangu mynediad
 • Dyddiad: 03 Tachwedd 2009
 • Cyfiawnder cymdeithasol a dysgu gydol oes oedd prif themâu trafodaeth lefel uchel rhwng prifysgolion a cholegau Cymru a swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a gynhaliwyd.
 • Cryfhau llais myfyrwyr
 • Dyddiad: 12 Hydref 2009
 • Bydd prifysgolion a’u myfyrwyr yn dathlu’r rhan a chwaraeir gan fyfyrwyr mewn datblygu addysg uwch yng Nghymru mewn digwyddiad a gynhelir yn y Senedd ar 12 Hydref.
 • Prifysgolion Cymru’n dangos eu gwerth economaidd
 • Dyddiad: 13 Gorffennaf 2009
 • Mae prifysgolion yng Nghymru wedi gwneud yn dda eleni eto mewn arolwg blynyddol sy’n dangos sut mae sefydliadau addysg uwch (AU) yn gweithio gyda busnes ac yn creu busnes.
 • Corff amrywiol o fyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru
 • Dyddiad: 04 Mehefin 2009
 • Mae ffigurau newydd ar gyfer y DU yn dangos bod prifysgolion a cholegau yng Nghymru wedi parhau i wneud yn dda wrth recriwtio myfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.
 • Her £2 filiwn i brifysgolion
 • Dyddiad: 09 Mawrth 2009
 • Lansiwyd cronfa o £2 filiwn sydd â’r nod o annog prifysgolion Cymru i helpu unigolion a busnesau i oroesi’r trafferthion economaidd presennol.
Skip to top of page or to page menu