Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2008

  • Rhyddhau canlyniadau ymchwil Cymru
  • Dyddiad: 17 Rhagfyr 2008
  • Mae prifysgolion yng Nghymru yn parhau i wneud gwaith ymchwil o safon fyd-eang yn ôl canlyniadau Ymarfer Asesu Ymchwil (YAY) 2008 a gyhoeddwyd heddiw.
  • Cyngor Cyllido yn croesawu adroddiad Merfyn Jones
  • Dyddidad: 27 Tachwedd 2008
  • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi croesawu’r adroddiad ar gam 1 o adolygiad Jones a gyhoeddwyd ar 24 Tachwedd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r datganiad gan y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ar 25 Tachwedd.
  • Dangosyddion Perfformiad 2006/07
  • Dyddiad: 15 Mehefin 2008
  • Mae ffigurau ledled y DU yn dangos bod sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi parhau â’u llwyddiannau wrth recriwtio myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir.
Skip to top of page or to page menu