Skip to page content

Datganiadau i'r wasg 2006

  • Prifysgolion yn buddsoddi yn addysg cymunedau
  • Dyddiad: 20 Hydref 2006
  • Bydd cyfanswm o £1.5m yn cael ei rannu rhwng Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd ar gyfer prosiect yn para am ddwy flynedd i ehangu’r cyfleoedd addysg uwch sydd ar gael i drigolion Cymoedd De Cymru.
  • Dangosyddion Perfformiad 2004/05
  • Dyddiad: 20 Gorffennaf 2006
  • Mae’r ffigurau, ar gyfer y flwyddyn academaidd 2004/05, yn dangos cyflawniadau’r sector AU yng Nghymru mewn perthynas ag ehangu cyfranogiad.
  • Cymru’n cael yr ateb i Raglen da Vinci
  • Dyddiad: 23 Mehefin 2006
  • Mae prosiectau yng Nghymru a luniwyd i hybu lleoliadau galwedigaethol ac ymweliadau cyfnewid tramor wedi ennill cyfran sylweddol o’r €14 miliwn sydd ar gael yn Rowndiau 1 a 2 o Raglen Symudedd Leonardo da Vinci 2006.
Skip to top of page or to page menu