Skip to page content

Newyddlen CCAUC

Mae newyddlen CCAUC yn rhoi gwybodaeth i chi am ddatblygiadau newydd a diweddar ym maes cyllido addysg uwch yng Nghymru

Mae'r newyddlen yn:
  • cynnwys cysylltau i eitemau newyddion a chylchlythyrau 
  • crynhoi rhai o’r penderfyniadau allweddol a gymerir yng nghyfarfodydd ein Cyngor.

I danysgrifio, cysylltwch ag info@hefcw.ac.uk.

  • Yn cynnwys newyddion ynglŷn â: pwerau newydd CCAUC, Unistats, boddhad myfyrwyr, cyllido a sut mae prifysgolion yn cydweithredu â byd masnach.
  • Dyddiad:  4 Tachwedd 2015
  • Yn cynnwys newyddion ynglŷn â: ehangu mynediad, ymchwil, asesu ansawdd a sgiliau a chyflogadwyedd.
  • Dyddiad:  12 Mawrth 2015
Skip to top of page or to page menu