Skip to page content

Newyddlen 2012

  • Newyddion ynglŷn â: ymchwil, myfyrwyr, a rhyngweithio â busnes, a chroeso gan y prif weithredwr newydd.
  • Dyddiad:  29 Tachwedd 2012
  • Yn cynnwys newyddion ynglŷn â'r partneriaeth newydd rhwng busnesau ac AU, arolwg rhanddeiliaid CCAUC, a chynlluniau ffioedd 2013/14.
  • Dyddiad:  16 Gorffennaf 2012
  • Yn cynnwys newyddion ynglŷn â: niferoedd myfyrwyr a chyllido, digwyddiad Menter Ymgysylltu â Myfyrwyr Cymru (WISE), a swydd wag ar Bwyllgor Archwilio a Risg CCAUC.
  • Dyddiad:  30 Ebrill 2012
  • Yn cynnwys newyddion ynglŷn â: niferoedd myfyrwyr a chyllido, prifysgolion a’r economi, myfyrwyr a graddedigion, risg sefydliadol, a digwyddiadau nesaf.
  • Dyddiad:  31 Ionawr 2012
Skip to top of page or to page menu