Skip to page content

Newyddion 2006

 • Hybu cysylltiadau nes â’r cyhoedd
 • Dyddiad:  01 Ionawr 2006
 • Mae CCAUC yn cefnogi cynllun gwerth £8 miliwn sydd â’r nod o hybu rhagoriaeth mewn gweithio’n agos â’r cyhoedd a pheri newid diwylliannol ym mhrifysgolion y DU o ran cynnwys y cyhoedd yn eu gweithgareddau.
 • Mae CCAUC, ynghyd â chynghorau cyllido addysg uwch eraill y DU, Cynghorau Ymchwil y DU ac Ymddiriedolaeth Wellcome, yn cefnogi cynllun gwerth £8 miliwn sydd â’r nod o hybu rhagoriaeth mewn gweithio’n agos â’r cyhoedd a pheri newid diwylliannol ym mhrifysgolion y DU o ran cynnwys y cyhoedd yn eu gweithgareddau.
 • Mae’r noddwyr wedi lansio’r cynllun er mwyn cydgysylltu ymdrechion i gydnabod, gwobrwyo ac adeiladu gallu ym maes cynnwys y cyhoedd ar draws pob pwnc.
 • Mae cynnwys y cyhoedd yn cwmpasu holl weithgareddau prifysgolion a sefydliadau ymchwil lle mae deialog â’r cyhoedd ehangach yn cael ei sefydlu a’i chynnal. Hefyd fe ddefnyddir y cyllid i sefydlu canolfan gydgysylltu i’r DU gyfan a fydd yn gofalu am y fenter ac yn hybu arfer da.
 • Gellir cyrchu’r gwahoddiad i wneud cynnig drwy www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2006/06_49/ (dylid cyflwyno ceisiadau cychwynnol i CCAULl erbyn 14 Chwefror 2007. Bydd CCAUC yn darparu cymorth ariannol os yw SAUau Cymru ynghlwm wrth y cynllun naill ai fel cyrff arweiniol neu bartneriaid mewn cynigion llwyddiannus).
 • Cynllun Cydraddoldeb Anabledd CCAUC
 • Dyddiad:  01 Ionawr 2006
 • Rydym wedi llunio Cynllun Cydraddoldeb Anabledd yn unol â gofynion Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2005. Lawrlwythwch ein Cynllun Cydraddoldeb Anabledd yma [Cymraeg i ddilyn ymhen ychydig].
 • Cyfraddau Cyfranogiad ar gyfer Myfyrwyr Cymreig mewn Addysg Uwch yn y DU yn ystod 2003/04
 • Dyddiad:  01 Ionawr 2006
 • Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am y lefelau o gyfranogiad mewn addysg uwch ar draws Cymru ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2001/02, 2002/03 a 2003/04.
 • Mae Cyfraddau Cyfranogiad ar gyfer Myfyrwyr Cymreig mewn Addysg Uwch yn y DU yn ystod 2003/04 (W06/43HE) yn cyflwyno gwybodaeth am gyfraddau cyfranogiad mewn AU mewn cyfres o fapiau a siartiau. Dangosir y wybodaeth yn ôl Awdurdod Unedol, ac mae’r mapiau’n dangos sut mae lefelau cyfranogiad yn amrywio yn ôl oedran, modd astudio a rhyw ar hyd a lled Cymru. Mae’r siartiau cyfatebol yn dangos y data mewn ffordd arall. Hefyd cymherir cyfraddau cyfranogiad ar gyfer pob un o’r grwpiau o fyfyrwyr o fewn pob Awdurdod Unedol.
Skip to top of page or to page menu