Skip to page content

Digwyddiadau 2018

 • Seminar Ymgynghoriad Dynodiad Penodol CCAUC
 • Dyddiad:  Dydd Mawrth 22 Mai 2018 (10:30-13:00)
 • Lleoliad:  Swyddfa HEFCW, Tŷ Afon, Ffordd Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8WT
 • Cynulleidfa:  • Darparwyr addysg uwch sydd â chyrsiau â dynodiad penodol   • Darparwyr addysg uwch sy’n dymuno gwneud cais am ddynodiad penodol i gyrsiau i gefnogi myfyrwyr sy’n byw fel rheol yng Nghymru   • Cynrychiolwyr myfyrwyr   • Partïon eraill sydd â diddordeb
 • Pwrpas:  Pwrpas y digwyddiad ymgynghori hwn yw bod yn sail i ddatblygiad cyfarwyddyd CCAUC i ddarparwyr sy’n ceisio dynodiad ar gyfer cyrsiau penodol at ddibenion cefnogi myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru. Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad yn sail i’r fersiwn terfynol o’r cyfarwyddyd.
 • Cofrestru:  Cadarnhewch y byddwch yn bresennol drwy anfon e-bost i regulationadvice@hefcw.ac.uk erbyn dydd Gwener 18 Mai 2018, gan gynnwys eich enw, eich sefydliad, teitl eich swydd ac unrhyw ofynion o ran deiet a/neu mynediad.


 • Mae’r darparwyr wedi’u cyfyngu i un cynrychiolydd.

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC 2017-18
 • Dyddiad:  Dydd Iau 25 Ionawr 2018
 • yn Brifysgol Bangor

  12:30 i 13:30 (tê a choffi o 12:00)

  Cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda'n Cadeirydd a'n Prif Weithredwr fel rhan o’r cyfarfod.

  Os ydych chi am fynychu’r cyfarfod, ebostiwch info@hefcw.ac.uk neu ffoniwch 029 2085 9665, gan nodi unrhyw ofynion penodol.

  Lleoliad: Ystafell Cledwyn 3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Skip to top of page or to page menu