Skip to page content

Digwyddiadau 2017

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol 2016-17
 • Dyddiad:  Dydd Mercher 25 Ionawr 2017
 • yn y Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe

  10:00 tan 11:00 (tê a choffi o 9:30)

  Byddwn yn lawnsio Addysg uwch ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac yn ystyried datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch (AU) yng Nghymru, gan gynnwys cyllido addysg uwch ac Adolygiad Diamond. Cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda'n Cadeirydd a'n Prif Weithredwr fel rhan o’r cyfarfod.

  Os ydych chi am fynychu’r cyfarfod, ebostiwch info@hefcw.ac.uk neu ffoniwch 029 2085 9667, gan nodi unrhyw ofynion penodol.

  Lleoliad: Ardal Arloesi Glannau Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Uned 9, Technium 2, Abertawe, SA1 8PH

 
Skip to top of page or to page menu