Skip to page content

Digwyddiadau 2016

 • Digwyddiad Ymgynghori’r Fframwaith Asesu Ansawdd
 • Dyddiad:  17 Mai 2016 (11:30-15:30)
 • Swyddfeydd CCAUC, Cwrt Linden, Y Berllan, Clos Ilex, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DZ

  Pwy ddylai ddod: dirprwy is gangellorion, rheolwyr ansawdd, gweithwyr ansawdd proffesiynol, sefydliadau sy’n cynrychioli myfyrwyr.

  Cysylltwch â Sheridan Nott i gadw eich lle.

  Agenda

  Mae’r ymgynghoriad ar gael yma.

 • Cyfarwyddyd Cynllun Mynediad a Ffioedd CCAUC 2017/18 – digwyddiad ymgynghori
 • Dyddiad:  Dydd Llun, 22 Chwefror, 2016 (10:30-16:00)
 • Park Inn by Radisson Canol dinas Caerdydd

  Cynulleidfa: Aelodau o staff a chynrychiolwyr sefydliadau presennol a reoleiddir a darpar sefydliadau o’r fath, gan gynnwys:

 • • uwch reolwyr
 • • y staff sy’n gyfrifol am gynllunio, ehangu mynediad, cyllid ac ansawdd
 • • clercod cyrff llywodraethol, a
 • • cynrychiolwyr myfyrwyr.
 • Bydd y digwyddiad yn rhoi mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, yn rhoi cyfle i gynadleddwyr drafod unrhyw broblemau ac yn rhoi adborth cynnar i ni ar y cyfarwyddyd.

  Os hoffech chi fynychu'r digwyddiad hwn, cwblhewch y ffurflen archebu ganlynol a'i dychwelyd at Rachel O'Gorman erbyn 17 Chwefror, 2016

  Rhaglen

  Cyflwyniad

 • Lansiad Cyfarwyddyd Gwerthuso ar Ehangu Mynediad i Addysg Uwch CCAUC
 • Dyddiad:  Dydd Iau, 4 Chwefror, 2016 (15:30-17:00)
 • Ym Mhrifysgol Caerdydd (Siambr y Cyngor, Prif Adeilad)

  Datblygwyd y Cyfarwyddyd Gwerthuso ar Ehangu Mynediad i Addysg Uwch gan WISERD fel rhan o ymchwil a gyllidwyd ar y cyd gan CCAUC a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

  Hefyd trafodir canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad, Mynediad i AU yng Nghymru, yn y lansiad ac mae ar gael ar ein gwefan.

  Croeso gan Colin Riordan, Is Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

  Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansio’r Cyfarwyddyd EM

  Ymhlith y cyflwynwyr eraill bydd:

  1. • Gareth Rees a Chris Taylor, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)
  2. • David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

  Ateber os gwelwch yn dda erbyn dydd Gwener 29 Ionawr 2016 ar Rachel O'Gorman, 029 2068 2227.

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol 2015-16
 • Dyddiad:  Dydd Iau, 21 Ionawr 2016
 • yn y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd

  09:30 tan 10:30 (tê a choffi o 9:00)

  Byddwn yn lawnsio Addysg Uwch ar Gyfer y Genedl 2 , ac yn ystyried datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch (AU) yng Nghymru, gan gynnwys mwy o rôl i CCAUC fel rheoleiddiwr AU. Cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda'n Cadeirydd a'n Prif Weithredwr fel rhan o’r cyfarfod.

  Os ydych chi am fynychu’r cyfarfod, ebostiwch info@hefcw.ac.uk neu ffoniwch 029 2068 2225, gan nodi unrhyw ofynion penodol.

  Lleoliad: Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Heol y Tollty, Caerdydd, CF10 1AP

  Cyflwyniad - Dr David Blaney

Skip to top of page or to page menu